Bàn tròn thanh niên: Di cư & Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới quyết định di cư của các bạn trẻ sinh sống tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như thế này? Di cư tới một khu vực khác ít bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu để sinh sống và sản xuất liệu có phải là một giải pháp bền vững? Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng thế nào tới xu hướng di cư này?

 

 Những câu hỏi này đã được thảo luận tại  chương trình Bàn tròn thanh niên số 4: Di cư và BĐKH. Mục tiêu của hội nghị bàn tròn là:

  1. Cập nhật về tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là các hiện tượng chậm khởi phát như xâm nhập mặn và nước biển dâng, và mối liên quan của nó với xu hướng di cư ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
  2. Thảo luận về các can thiệp tiềm năng của thanh niên, bao gồm nghiên cứu hành động và sáng kiến ​​truyền thông về các chủ đề biến đổi khí hậu và di cư
  3. Thực hiện dự án khảo sát thanh niên trực tuyến về biến đổi khí hậu và di cư ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng cách hiểu sâu hơn về quan điểm của thanh niên về chủ đề này và huy động các hỗ trợ viên thanh niên.

Nếu bạn không thể tham gia được bàn tròn live, đừng lo! Chúng tớ có sẵn phần ghi hình sự kiện  ở đây đành cho bạn.