Phát thải ròng bằng không năm 2050: Lộ trình cho ngành năng lượng toàn cầu (bản tóm tắt)

Chúng ta đang tiến đến thời điểm quyết định đối với những nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu – một thách thức lớn của thời đại chúng ta. Số lượng các quốc gia đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ hoặc ngay sau đó tiếp tục tăng, nhưng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu cũng vậy. Khoảng cách giữa luận điệu và hành động thực tế này cần phải thu hẹp nếu chúng ta muốn có cơ hội chiến đấu để đạt đến 0 thực vào năm 2050 và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 ° C.

Bất chấp khoảng cách hiện tại giữa luận điệu và thực tế về phát thải, Lộ trình của IEA cho thấy rằng vẫn còn những con đường để đạt tới 0 ròng vào năm 2050. Trong phân tích này, lộ trình được tập trung là lộ trình khả thi nhất về mặt kỹ thuật, hiệu quả về chi phí và được xã hội chấp nhận. Mặc dù vậy, con đường đó vẫn còn hẹp và vô cùng thách thức, đòi hỏi tất cả các bên liên quan – chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân – phải hành động trong năm nay và hàng năm để mục tiêu không bị tuột khỏi tầm tay.

Báo cáo này đưa ra các mốc quan trọng rõ ràng – tổng cộng hơn 400, bao gồm tất cả các lĩnh vực và công nghệ – về những gì cần xảy ra và khi nào, để chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu từ một nền kinh tế bị chi phối bởi nhiên liệu hóa thạch thành một nền kinh tế được cung cấp chủ yếu bằng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió.