Hướng dẫn Xây dựng các chỉ số theo dõi hành động đối với Các chính sách Giảm thiểu Biến đổi khí hậu liên quan đến năng lượng

Ngày nay, ngành năng lượng đã trở thành một yếu tố đặc biệt quan trọng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Do đó, việc xây dựng hệ thống chính sách và hành động để giảm thiểu phát thải từ ngành năng lượng là hoàn toàn cấp thiết. Nhận thấy tầm quan trọng của các chỉ số theo dõi hành động về biến đổi khí hậu liên quan đến chính sách giảm thiểu về năng lượng, bộ hướng dẫn này được xây dựng để cung cấp một các nhìn tổng thể về các vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến năng lượng tại các nước châu Á. 

Báo cáo này trình bày chi tiết về tầm quan trọng của số liệu thống kê trong quá trình hoạch định và phân tích chính sách, cũng như các phương pháp tốt nhất trong việc thiết lập các mục tiêu mạnh mẽ, đặc biệt là về năng lượng tái tạo, cường độ năng lượng và lượng khí thải carbon. Báo cáo kết luận rằng sự hợp tác giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà thống kê, chuyên gia lập kế hoạch năng lượng và các nhà phân tích liên quan đến năng lượng khác trong các bộ của chính phủ là rất cần thiết.