Thư ngỏ của thanh niên toàn cầu

Hàng nghìn thanh niên từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau lên tiếng yêu cầu sự thay đổi từ các nhà lãnh đạo toàn cầu. Tiếng nói từ các cá nhân, tổ chức môi trường, các cơ sở giáo dục cùng với chuyên gia của nhóm chính sách nhấn mạnh các điểm hành động không thể thiếu để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra. Trong 15 chủ đề, thư ngỏ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tại COP26 đưa ra khuôn khổ chính sách cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu và hậu quả của biến đổi khí hậu. Yêu cầu lớn nhất là thanh niên phải được tham gia một cách tích cực và cụ thể vào tất cả các quá trình ra quyết định liên quan đến quản trị và thực hiện biến đổi khí hậu. Các yêu cầu chính sách cần phải được lồng ghép vào các chương trình nghị sự và cam kết quốc gia lẫn quốc tế, đồng thời yêu cầu một cách tiếp cận liên ngành để thanh niên tham gia quản lý môi trường, thừa nhận rằng khủng hoảng khí hậu ảnh hưởng không cân xứng đến một số cộng đồng và nhóm xã hội, cần phải có hành động hệ thống và triệt để.