Dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu

Báo cáo đề xuất một khuôn định nghĩa cho khái niệm “dựa vào thiên nhiên” (NbS), bao gồm một tập hợp các nguyên tắc chung cho bất kỳ giải pháp NbS nào. Báo cáo cũng xác định phạm vi của NbS như một khái niệm bao gồm một số hệ sinh thái khác nhau và các phương pháp tiếp cận khác nhau. Các phương pháp tiếp cận này bao gồm, ví dụ, phục hồi sinh thái, kỹ sư sinh thái, phục hồi cảnh quan rừng, thích ứng dựa trên hệ sinh thái, giảm nhẹ dựa trên hệ sinh thái, dựa trên hệ sinh thái để giảm thiểu rủi ro thiên tai, cơ sở hạ tầng xanh, quản lý dựa trên hệ sinh thái và các các phương pháp tiếp cận bảo tồn dựa trên khu vực như quản lý khu bảo tồn. Báo cáo xem xét một số tham số tiềm năng có thể được sử dụng để xây dựng một khuôn khổ hoạt động, trên cơ sở đó hiệu quả, hiệu lực và sự bền vững của các giải pháp NbS có thể có hệ thống đánh giá. Báo cáo phác thảo cách phương pháp tiếp cận hệ sinh thái mang lại một nền tảng vững chắc đối với khái niệm NbS. Cuối cùng, báo cáo trình bày mười nghiên cứu điển hình về các ứng dụng NbS từ khắp nơi trên thế giới. Các trường hợp đã được chọn để đại diện cho phạm vi dịch vụ hệ sinh thái và những thách thức xã hội có thể được giải quyết bằng các biện pháp can thiệp NbS. Báo cáo xem xét một số bài học kinh nghiệm từ những trường hợp này và thảo luận về tầm quan trọng xây dựng cơ sở bằng chứng cho NbS để hỗ trợ nhân rộng và nâng cấp trong tương lai.

Hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp các nhà thực hành bảo tồn và phát triển, các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu, cũng như các tổ chức dân sự xã hội với cơ sở kiến thức hữu ích để hiểu về NbS, những gì nó cung cấp cho con người và thiên nhiên, bằng cách đóng góp vào giải quyết các thách thức xã hội.

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

Tải xuống chi tiết