Một vài nhận xét về Nhiệt độ của phần đất liền trên Trái Đất và các không gian thuộc hành tinh

Joseph Fourier là một nhà toán học và nhà vật lý người Pháp. Ông được biết đến với việc thiết lập chuỗi Fourier và những ứng dụng trong nhiệt học. Trong báo cáo khoa học này, Joseph Fourier lần đầu tiên đưa ra khái niệm “hiệu ứng nhà kính” có khả năng điều chỉnh nhiệt độ Trái Đất, nhưng không xác định các cơ chế cụ thể có thể dẫn đến hiện tượng này.

Joseph Fourier

Tải xuống chi tiết