Quy chế của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA)

Đây là văn bản Quy chế của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Văn bản quy chế này cũng bao gồm định nghĩa của khái niệm “năng lượng tái tạo,” được sử dụng bởi IRENA và nhiều cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới.

Để tìm hiểu thêm về IRENA, vui lòng truy câjp đường link – https://www.irena.org/

Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA)

Tải xuống chi tiết