Về lượng nhiệt trong tia nắng Mặt Trời

Năm 1856, Eunice Foote làm thí nghiệm với hai bình thuỷ tinh đặt dưới ánh nắng mặt trời: một bình chứa không khí và một bình chứa khí cacbon điôxit (CO2). Sau đó, Foote dùng nhiệt kế thuỷ ngân để đo sự thay đổi nhiệt độ trong mỗi bình sau 2-3 phút, và kết luận rằng:

“CO2 có khả năng hấp thụ nhiệt từ ánh sáng Mặt trời nhiều hơn so với không khí”.

Từ kết quả này, cô đưa ra nhận định:
“sự có mặt của khí CO2 trong khí quyển sẽ cho Trái Đất nhiệt độ cao”.

Báo cáo khoa học miêu tả thí nghiệm và những kết luận của cô được xuất bản trong một tạp chí khoa học của Mỹ, và vẫn còn được lưu giữ đến bây giờ.

Để đọc thêm về ý nghĩa và tầm quan trọng của nghiên cứu của Foote, vui lòng truy cập đường link này – https://publicdomainreview.org/collection/first-paper-to-link-co2-and-global-warming-by-eunice-foote-1856

Eunice Foote

Tải xuống chi tiết