Báo cáo đặc biệt Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu 2022

Trong khuôn khổ Sáng kiến ​​Lời hứa Khí hậu Toàn cầu của UNDP, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UNDP Việt Nam đã đồng tổ chức Trại viết Thanh niên Hành động vì Khí hậu 2022 vào tháng 8/2022. Trại viết đã nhìn lại các hoạt động của thanh niên, cập nhật Báo cáo đặc biệt và Lộ trình Thanh niên Hành động vì Khí hậu và xây dựng các hành động cụ thể để thanh niên đóng góp vào cam kết hướng tới phát thải ròng bằng “0”. Sau đó, vào tháng 10/2022, tại buổi Đối thoại về Chính sách với Thanh niên do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội, Tuyên bố Thanh niên Việt Nam về Khí hậu 2022 đã được trình lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Vào tháng 11/2022, UNDP Việt Nam phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố báo cáo đặc biệt mang tên “Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu 2022”.

 

Báo cáo được viết bởi nhóm 24 tác giả trẻ tiêu biểu trên cả nước. Báo cáo gồm các chủ đề chính: Thanh niên với chính sách khí hậu và quá trình ra quyết định; thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải hướng tới phát thải ròng bằng “0”; thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các tác giả đã nghiên cứu hơn 130 sáng kiến và dự án khí hậu do thanh niên khởi xướng, là những trường hợp điển hình về hành động khí hậu thiết thực do thanh niên thực hiện. Các tác giả cũng xác định một số giải pháp thúc đẩy cần ưu tiên triển khai, gồm việc thành lập nhóm công tác của thanh niên về chính sách khí hậu, xây dựng các chương trình giáo dục và nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các dự án do thanh niên lãnh đạo. Theo Báo cáo đặc biệt lần này, thanh niên đang đối mặt với hai khó khăn chính, đó là hạn chế tài chính, thiếu kiến thức kỹ thuật và kỹ năng. Báo cáo cũng đề xuất các hướng giải quyết, như phát triển cổng kết nối thông tin tài chính cho biến đổi khí hậu dành cho thanh niên, thúc đẩy vai trò của thanh niên trong quản trị khí hậu và ngoại giao khí hậu, xây dựng bộ tài liệu chuyên ngành dành cho thanh niên.

 

Báo cáo đặc biệt “Thanh niên Việt Nam Hành động vì Khí hậu 2022” cung cấp thông tin chi tiết về những trở ngại và thách thức mà thanh niên Việt Nam phải đối mặt, cũng như lộ trình hành động vì khí hậu của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo đặc biệt này sẽ khuyến khích sự tham gia của thanh niên vào hành động vì khí hậu. Ngoài ra, chúng tôi muốn kêu gọi tất cả các đối tác phát triển tham gia cùng chúng tôi trong việc thực hiện các hoạt động và dự án thúc đẩy sự sáng tạo và năng lực của thanh niên, đồng thời cung cấp các hỗ trợ tài chính để đảm bảo rằng thanh niên Việt Nam và các thế hệ tương lai có thể trở thành những người tiên phong trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

“Together, let’s embark on the Race to Zero”.

Download details