Sự kiện & Cơ hội

Chào mừng đến với Thư viện của Cổng thông tin, nơi các bạn có thể hiểu tường tận ngọn ngành về các chủ đề liên quan đến bến đổi khí hậu thông qua những báo cáo và bài báo khoa học, những bản tin thời sự cập nhật và những chuyển gia đầu ngành. Chúng tôi cũng cung cấp đường link đến một số trang web khoá học khác để bạn có thể khám phá sâu hơn về một vài chủ đề cụ thể.

Sự kiện

Youth Policy Working Group tuyển thành viên

 • Đơn vị tổ chức: UNDP Việt Nam
 • Thời gian: 01-05-2023 23:59:00
 • Địa điểm: Hà Nội & Online
Tìm hiểu thêm

Ứng tuyển tham gia Trại viết Báo cáo cập nhật Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022

 • Đơn vị tổ chức: UNDP Việt Nam, MONRE-DCC
 • Thời gian: 08-08-2022 23:59:00
 • Địa điểm: Online
Tìm hiểu thêm

Ứng tuyển vị trí Trưởng nhóm viết Báo cáo đặc biệt cập nhật Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022

 • Đơn vị tổ chức: UNDP Việt Nam, MONRE-DCC
 • Thời gian: 26-07-2022 23:59:00
 • Địa điểm: Online
Tìm hiểu thêm

Ứng tuyển Nhóm điều phối thanh niên về chuyển dịch năng lượng

 • Đơn vị tổ chức: GreenID, USTH, UNDP Việt Nam
 • Thời gian: 20-11-2021 23:59:00
 • Địa điểm: Online
Tìm hiểu thêm

Thảo luận về PRECOP26 & Ra mắt cổng thông tin về biến đổi khí hậu

 • Đơn vị tổ chức: UNDP Việt Nam
 • Thời gian: 22-10-2021 13:00:00
 • Địa điểm: Zoom
Tìm hiểu thêm

1 / 1