Thời trang & biến đổi khí hậu

Là một người đóng góp đáng kể vào biến đổi khí hậu, ngành công nghiệp thời trang cần phải hành động ngay bây giờ để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo trong ngành bao gồm việc chuyển từ các mục tiêu giảm nhẹ phát thải nhỏ lẻ đến một kế hoạch hành động tham vọng hơn. Với thử thách đó, việc phân tích tình hình phát thải trong quá khứ và hiện nay cũng như hiểu chi tiết hơn mức độ phát thải của các tình huống loại bỏ cacbon khỏi nền kính tế khác nhau là quan trọng hơn bao giờ hết. Báo cáo này trình bày một phân tích về ngành thời trang, phát thải khí nhà kính của ngành và các lĩnh vực mà trong đó những bên liên quan có thể tập trung nỗ lực để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. Bằng cách phân tích dữ liệu phát thải, hiện trạng và tốc độ gia tăng phát thải cũng như khoảng cách cần xoá bỏ để đạt được mục tiêu của Paris, báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về tiềm năng của ngành để loại bỏ cacbon và trình bày các khuyến nghị để tiến lên phía trước. Báo cáo đề cập đến các bên liên quan bao gồm các thương hiệu, nhà bán lẻ, nhà sản xuất, công dân, các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đã đóng vai trò của họ để đưa ngành công nghiệp thời trang về đúng lộ trình hạn chế mức gia tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C. Chỉ bằng cách dám thay đổi, cộng tác và nắm lấy những cách thức vận hành mới, chúng ta có thể cùng nhau chuyển đổi ngành công nghiệp và tạo ra sự thịnh vượng cho con người và cộng đồng, bảo vệ đa dạng sinh học và giảm nhẹ đóng góp của ngành vào sự nóng lên toàn cầu.

Thay đổi vật liệu – Góc nhìn 2020

Báo cáo “Thay đổi vật liệu – Góc nhìn 2020” làm nổi bật những góc nhìn thực tê về tình trạng của nguồn cung ứng sợi và nguyên liệu trong ngành dệt may. Báo cáo này cung cấp một trong những phân tích toàn diện dựa trên dữ liệu thực tế về cách ngành vật liệu dệt may đang dần chuyển đổi sang các vật liệu bền vững hơn, cũng như góp phần vào nỗ lực đạt được những mục tiêu toàn cầu như Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Báo cáo mở đầu bằng phần A, “Trạng thái của ngành;” tổng quan về các phát hiện chung và câu chuyện truyền cảm hứng của năm 2020. Phần B chứa phân tích dữ liệu định lượng. Phần C cung cấp tổng quan về những hiểu biết định tính thu được từ chương trình Thí điểm Chỉ số Thay đổi Vật liệu dệt may dành cho Nhà cung cấp, được thiết kế dựa theo các chủ đề từ khung chuẩn: Chiến lược và Trọng yếu, Danh mục Vật liệu, Tính tuần hoàn, Biến đổi khí hậu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Mỗi chủ đề được đi kèm với ‘Điểm nổi bật của Nhà cung cấp’ làm nổi bật những bước tích cực mà các nhà cung cấp và nhà sản xuất tiên phong này đang thực hiện trong việc sản xuất và tìm nguồn cung ứng vật liệu ưa thích.