Giới thiệu Nhóm Công tác Thanh niên về Chính sách Khí hậu

Nhóm Công tác Thanh niên về Chính sách Khí hậu

1. BỐI CẢNH

Nhóm Công tác Thanh niên về Chính sách Khí hậu là một dự án do thanh niên lãnh đạo được thành lập trên cơ sở Báo cáo đặc biệt về Thanh niên vì hành động vì khí hậu 2021 và 2022 sau các cuộc thảo luận và khuyến nghị của thanh niên trong quá trình viết báo cáo. Dự án này cũng là sự tiếp nối các sáng kiến do thanh niên khởi xướng bởi các mạng lưới và tổ chức thanh niên như YNet, VYCO, Youth4Climate TOT về Chuyển dịch năng lượng công bằng, những đơn vị đã tích cực tham gia thảo luận cho Nhóm Công tác Thanh niên về Chính sách Khí hậu ở Việt Nam. Là một phần của chương trình Youth4Climate, UNDP Việt Nam, Cục Biến đổi Khí hậu (DCC-MONRE) và Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh (HCYU) sẽ hỗ trợ xây dựng và vận hành dự án này.

Nhóm được thành lập bởi 6 đại diện thanh niên đã tham gia viết Báo cáo đặc biệt Thanh niên Hành động vì Khí hậu 2022 và các tổ chức do thanh niên lãnh đạo, YNet và VYCO. Việc tuyển chọn thành viên tiếp theo sẽ diễn ra trên cơ sở tự nguyện. Các đại diện trẻ làm việc trong Báo cáo đặc biệt Thanh niên Hành động vì Khí hậu và các tổ chức do thanh niên lãnh đạo được coi là những ứng cử viên tiềm năng cho nhóm công tác này.

​​Trong 2 năm đầu tiên 2023-2024, YPWG sẽ tập trung triển khai các hoạt động về hai vấn đề chính sách quan trọng mà giới trẻ quan tâm nhằm cải thiện sự tham gia của giới trẻ vào hành động vì khí hậu ở Việt Nam. YPWG sẽ xem xét các kết quả và tiến trình đã đạt được nhằm thúc đẩy Lộ trình Thanh niên hành động vì khí hậu 2021-2025 trong Báo cáo Đặc biệt Thanh niên Hành động vì Khí hậu và lập kế hoạch hành động chi tiết cho những năm tiếp theo.

(i) Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JET) 

Tuân thủ các cam kết tại COP 26 về phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050 và giảm 30% lượng khí thải mêtan vào năm 2030 so với mức của năm 2020, Việt Nam đã đồng ý thiết lập Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với Nhóm đối tác quốc tế bao gồm Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Ý, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch vào ngày 14 tháng 12 năm 2022. JETP sẽ huy động 15,5 tỷ USD tài chính công và tư nhân ban đầu trong vòng 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ Việt Nam. Quan hệ đối tác này là một yếu số quan trọng thể hiện cam kết của Việt Nam hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm duy trì lợi ích cân bằng cho tất cả các bên liên quan trong ngành năng lượng.

Tuy nhiên, các cam kết chính trị hiện tại của JETP và các chính sách xung quanh quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, đặc biệt là Kế hoạch phát triển điện lực quốc gia 8, Đóng góp do quốc gia tự quyết định (2022), Chiến lược biến đổi khí hậu quốc gia 2050 và dự thảo Kế hoạch thích ứng quốc gia (2022), chưa đưa ra phân tích chi tiết và các kế hoạch giảm thiểu tác động xã hội của quá trình chuyển đổi này, sẽ không tạo được những ảnh hưởng tương xứng đến giới trẻ và các nhóm yếu thế do tái cơ cấu ngành năng lượng và sự phát triển của các hoạt động kinh tế bền vững, quan tâm hơn đến khí hậu. Đây là khoảng trống chính sách dành cho thanh niên Việt Nam chủ động tham gia và giải quyết vấn đề này vì thế hệ trẻ sẽ sớm trở thành lực lượng lao động chính trong lĩnh vực năng lượng đang chuyển đổi.

YPWG hướng tới tìm hiểu tác động của Chuyển dịch năng lượng công bằng ở Việt Nam đối với đời sống và giáo dục của thanh niên; nghiên cứu và đưa ra các đề xuất chính sách nhằm cải thiện sự hỗ trợ cho thanh niên trong lĩnh vực này.

(ii) Giáo dục Biến đổi Khí hậu

Giáo dục về biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã được triển khai dưới dạng các hoạt động ngoại khóa hoặc các khóa học đặc thù tại địa phương cho học sinh trung học từ năm 2014 và lồng ghép vào các khóa học chính khóa từ năm 2012 (Hiển, N.T. 2019, Tạp chí Giáo dục). Các hoạt động này tập trung vào việc nâng cao nhận thức cho học sinh về biến đổi khí hậu, nhưng vẫn chưa giảng dạy thêm các kỹ năng bảo vệ môi trường hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu (UNDP Việt Nam 2022).

Trong bối cảnh tăng cường các cam kết về biến đổi khí hậu và đổi mới các mục tiêu quốc gia, Việt Nam sẽ từng bước chuyển hướng sang một nền kinh tế chú trọng hơn đến khí hậu. 65 triệu việc làm mới có thể được tạo ra vào năm 2030 trong quá trình chuyển đổi này (ước tính toàn cầu), điều này sẽ tạo ra sự thay đổi về nhu cầu việc làm giữa các ngành, nhưng cũng đòi hỏi những kỹ năng mới cho các công việc hiện tại (Báo cáo Kinh tế Khí hậu Mới 2018). Do đó, giáo dục về biến đổi khí hậu sẽ là một phần quan trọng để chuẩn bị cho giới trẻ trong tương lai.

YPWG có mục tiêu hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) cũng như mạng lưới thanh niên từ các trường trung học và đại học để hiểu trải nghiệm của thanh niên trong quá khứ cũng như mong muốn và nhu cầu giáo dục của họ trong tương lai.

 

2. MỤC TIÊU

YPWG sẽ kết nối thanh niên với các cơ quan khác nhau nhằm:

  • Nâng cao tiếng nói của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, thông qua đánh giá tác động của các chính sách hiện hành đối với thanh niên Việt Nam và thực hiện các chiến dịch truyền thông xã hội, các sự kiện lấy thanh niên làm trung tâm;
  • Nghiên cứu và đưa ra các khuyến nghị chính sách về (i) JET và (ii) Giáo dục BĐKH cho thanh niên, nhằm xây dựng bộ kỹ năng tối thiểu cho các hành động ứng phó với khí hậu (bao gồm thích ứng và giảm nhẹ) và đề xuất các cơ chế hỗ trợ cụ thể để cải thiện khả năng tiếp cận tương lai của thanh niên cơ hội nghề nghiệp và áp dụng lối sống xanh hơn;
  • Xây dựng năng lực của thanh niên và mạng lưới thanh niên để thanh niên tham gia và tham gia một cách có ý nghĩa vào quá trình hoạch định chính sách ở Việt Nam, đặc biệt là về các lĩnh vực chính sách mà thanh niên quan tâm nhất.

Ngoài ra, nhóm đặt mục tiêu hoạt động như một nền tảng huy động các nỗ lực phối hợp của thanh niên trong vận động chính sách để thông báo cho Bộ TNMT, Bộ GD&ĐT, UNDP, TWĐ và các tổ chức phi chính phủ nhằm thiết kế và triển khai các dự án có ý nghĩa hơn cho thanh thiếu niên.

3. LIÊN LẠC: Trang Facebook Viet Nam Youth4Climate

Thanh niên Việt Nam