Từ phụ tải nền đến phụ tải đỉnh: Năng lượng tái tạo, một giải pháp đáng tinh cậy

Một lời chỉ trích thường được nghe khi nói đến năng lượng tái tạo là chúng không thể cung cấp phụ tải nền, do đó cần phải có điện hóa thạch và điện hạt nhân.

Phê bình này là sai lệch. Phụ tải nền là một đặc tính của nhu cầu tiêu thụ điện, không phải là một đặc tính của công nghệ cung ứng. Các nhà máy điện hạt nhân hoặc điện than được vận hành ở chế độ phụ tải nền đơn giản vì: i) chúng không có khả năng về mặt kỹ thuật để vận hành ở chế độ linh hoạt hơn và ii) chúng phải dựa vào hiệu suất sử dụng cao để thu hồi chi phí đầu tư cao.

Trong hệ thống điện trong tương lai, giá trị của phụ tải nền sẽ giảm xuống. Với tỷ trọng năng lượng tái tạo cao hơn, đặc biệt là từ các nguồn biến đổi như gió và mặt trời, cung và cầu sẽ được khớp nối theo cách linh hoạt và phối hợp hơn nhiều. Lý tưởng nhất là sản xuất điện tái tạo có thể được kết hợp với các công nghệ lưới điện thông minh, đáp ứng nhu cầu, lưu trữ năng lượng và các công nghệ phát điện linh hoạt hơn, bao gồm các nhà máy điện khí và các lựa chọn cung cấp điện tái tạo có thể phân tán. Một hệ thống điện linh hoạt dựa trên năng lượng tái tạo không chỉ đáng tin cậy mà còn hiệu quả về mặt kinh tế.

Quy chế của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA)

Đây là văn bản Quy chế của Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Văn bản quy chế này cũng bao gồm định nghĩa của khái niệm “năng lượng tái tạo,” được sử dụng bởi IRENA và nhiều cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới.

Để tìm hiểu thêm về IRENA, vui lòng truy câjp đường link – https://www.irena.org/