Dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu

Báo cáo đề xuất một khuôn định nghĩa cho khái niệm “dựa vào thiên nhiên” (NbS), bao gồm một tập hợp các nguyên tắc chung cho bất kỳ giải pháp NbS nào. Báo cáo cũng xác định phạm vi của NbS như một khái niệm bao gồm một số hệ sinh thái khác nhau và các phương pháp tiếp cận khác nhau. Các phương pháp tiếp cận này bao gồm, ví dụ, phục hồi sinh thái, kỹ sư sinh thái, phục hồi cảnh quan rừng, thích ứng dựa trên hệ sinh thái, giảm nhẹ dựa trên hệ sinh thái, dựa trên hệ sinh thái để giảm thiểu rủi ro thiên tai, cơ sở hạ tầng xanh, quản lý dựa trên hệ sinh thái và các các phương pháp tiếp cận bảo tồn dựa trên khu vực như quản lý khu bảo tồn. Báo cáo xem xét một số tham số tiềm năng có thể được sử dụng để xây dựng một khuôn khổ hoạt động, trên cơ sở đó hiệu quả, hiệu lực và sự bền vững của các giải pháp NbS có thể có hệ thống đánh giá. Báo cáo phác thảo cách phương pháp tiếp cận hệ sinh thái mang lại một nền tảng vững chắc đối với khái niệm NbS. Cuối cùng, báo cáo trình bày mười nghiên cứu điển hình về các ứng dụng NbS từ khắp nơi trên thế giới. Các trường hợp đã được chọn để đại diện cho phạm vi dịch vụ hệ sinh thái và những thách thức xã hội có thể được giải quyết bằng các biện pháp can thiệp NbS. Báo cáo xem xét một số bài học kinh nghiệm từ những trường hợp này và thảo luận về tầm quan trọng xây dựng cơ sở bằng chứng cho NbS để hỗ trợ nhân rộng và nâng cấp trong tương lai.

Hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp các nhà thực hành bảo tồn và phát triển, các nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu, cũng như các tổ chức dân sự xã hội với cơ sở kiến thức hữu ích để hiểu về NbS, những gì nó cung cấp cho con người và thiên nhiên, bằng cách đóng góp vào giải quyết các thách thức xã hội.

Dựa vào thiên nhiên trong những Đóng góp do quốc gia tự quyết định

Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) tập trung vào việc bảo vệ, phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh thái của thế giới. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cả nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng NbS có thể giúp giảm thiểu 30% chi phí cần thiết từ nay đến năm 2030 để giữ sự nóng lên toàn cầu dưới 2 ° C. Gần đây,nghiên cứu cũng chứng minh cách NbS có thể giúp bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương khỏi tác động của biến đổi khí hậu trong khi cung cấp hàng loạt lợi ích khác cho xã hội. Việc các quốc gia sửa đổi hoặc chuẩn bị cập nhật các Đóng góp do quốc gia tự xác định (NDC) theo những cam kết đề ra trong Thỏa thuận Paris trong giai đoạn đến năm 2020 là cơ hội lớn để tăng tham vọng toàn cầu về biến đổi khí hậu thông qua tăng cường vai trò của những các giải pháp NbS.

Để hỗ trợ tăng cường vị trí của NbS trong các NDC tương lai, báo cáo này trình bày tổng quan về mức độ tham vọng hiện tại đối với NbS và làm nổi bật những gì có thể được thực hiện hơn nữa để khai thác đầy đủ tiềm năng của NbS trên toàn cầu. Điều này dựa trên phân tích và so sánh về vai trò của tự nhiên (đa dạng sinh học và hệ sinh thái) trong NDC cho đến nay. Chúng tôi phân tích khung, phương pháp và kết quả của các nghiên cứu khác nhau này, đồng thời xác định một tập hợp các phát hiện chung rõ ràng. Trên cơ sở này, chúng tôi phát triển các khuyến nghị cho những nhà hoạch địhc chính sách về việc nâng cao tham vọng trong mảng NbS.