Di cư, tái định cư và biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Nhiều người Việt Nam cả nam giới, phụ nữ và trẻ em đều bị tổn thương và bị tác động bởi các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa bão, lũ lụt và các hậu quả của nó như sạt lở bờ sông và lở đất. Thách thức của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, do đó thích ứng với biến đổi khí hậu đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp giảm nhẹ tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan và áp lực liên quan đến môi trường, trong đó có giải pháp tái định cư cho các hộ dân. Người dân cũng đang tự lựa chọn giải pháp thay đổi sinh kế do phải đối mặt với áp lực lớn về kinh tế và môi trường tại địa phương, một số áp lực như vậy ngày càng gia tăng như là hậu quả của biến đổi khí hậu. Di cư là một giải pháp sinh kế và nó đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhẹ mức độ ảnh hưởng và tổn thương tại địa phương và góp phần gia tăng các cơ hội kinh tế.

Báo cáo này trình bày các phân tích và nêu bật tầm quan trọng của giải pháp di cư và tái định cư trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách.

Liên Hợp Quốc tin tưởng rằng bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển lành mạnh cần được áp dụng vào các chính sách và hành động mà hiện đang được xây dựng và triển khai thực hiện nhằm tăng cường khả năng thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu cũng như giảm phát thải khí nhà kính.

Để đọc thêm các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về biến đổi khí hậu, vui lòng truy cập đường link – https://vietnam.un.org/vi/resources/publications?f%5B0%5D=resources_sdgs%3A13

Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP)

Tải xuống chi tiết