Hao hụt, lãnh phí lương thực toàn cầu

Nghiên cứu nhấn mạnh những tổn thất xảy ra trong toàn bộ chuỗi thức ăn và đưa ra đánh giá về lượng lương thực bị tổn thất. Hơn nữa, nó xác định các nguyên nhân gây thất thoát lương thực và những cách để có thể để ngăn ngừa chúng.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng, khoảng một phần ba lượng thực phẩm được sản xuất cho con người bị hao hụt hoặc bị lãng phí trên toàn cầu, lên tới khoảng 1,3 tỷ tấn mỗi năm. Điều này chắc chắn cũng có nghĩa là lượng tài nguyên được sử dụng trong sản xuất lương thực, thực phẩm được sử dụng một cách vô ích, và phát thải khí nhà kính do sản xuất lương thực, thực phẩm bị thất thoát hoặc lãng phí cũng là phát thải vô ích.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO)

Tải xuống chi tiết