Sách hướng dẫn về Phục hồi hệ sinh thái

Trái đất cần giúp đỡ. Tình trạng khẩn cấp về khí hậu, sự mất mát của tự nhiên và ô nhiễm chết người đe dọa hủy diệt mái nhà chung của chúng ta, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Nhưng huỷ diệt này không phải là không thể tránh khỏi. Chúng ta có sức mạnh và kiến ​​thức để đảo ngược tác hại mà con người đã gây ra và khôi phục Trái đất – nếu chúng ta hành động ngay bây giờ.

Đó là lý do tại sao Liên hợp quốc đã tuyên bố Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái. Bắt đầu vào Ngày Môi trường Thế giới năm 2021, các cá nhân, nhóm, chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức có thể hợp lực trong một phong trào toàn cầu để ngăn chặn và đảo ngược suy thoái hệ sinh thái và đảm bảo một tương lai bền vững cho tất cả mọi người.

Nếu bạn đã sẵn sàng tham gia Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái, tài liệu hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để bạn có thể tham gia. Nó sẽ giúp bạn xác định các cơ hội để khôi phục hệ sinh thái tại chính khu vực của bạn và tìm những đối tác và hỗ trợ. Nó cũng sẽ chỉ cho bạn cách giảm áp lực về hệ sinh thái bằng cách thay đổi những gì bạn làm và những gì bạn mua, và bằng cách khuyến khích mọi người nhận thức nghiêm túc về tính bền vững.

Tìm hiểu thêm về Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái tại đây – https://www.decadeonrestoration.org/

Chương trình môi trường liên hợp quốc (UNEP)

Tải xuống chi tiết