Mục lục thuật ngữ về hành động khí hậu cho người trẻ

Bộ công cụ cho các nhà hoạt động khí hậu trẻ cho vùng Châu Mỹ Latinhvà vùng Caribê được tạo ra bởi những người trẻ tuổi mà, cũng như bạn, quan tâm về tình hình của hành tinh chung của chúng ta. Trong quá trình hành động vì khí hậu, chính những thanh niên là tác giả của báo cáo này cũng đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ một cách rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu thông tin mô tả lộ trình hành động khí hậu của toàn nhân loại, các khu vực địa lý cũng như các quốc gia khác nhau, để bạn có thể tham gia một cách hiệu quả.

Thuộc một phần của bộ công cụ này, báo cáo “Thuật ngữ về hành động khí hậu cho người trẻ” tập trung giải thích các khái niệm và định nghĩa liên quan đén mảng hành động khí hậu mà mọi nhà hoạt động trẻ nên biết, như thích ứng, giảm nhẹ và các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Mặc dù đuợc viết riêng cho thanh niên ở khu vực Châu Mỹ Latinh, nhưng báo cáo cũng có thể hữu dụng đối với tất cả thanh niên quan tâm và muốn hiểu thêm về chủ đề nghị sự khí hậu.

Đê tìm hiểu thêm về chuỗi công cụ này, vui lòng truy cập trang – https://www.unicef.org/lac/en/toolkit-young-climate-activists

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)

Tải xuống chi tiết