Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020

Năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lần đầu tiên công bố Kịch bản biến đổi khí hậu nhằm phục vụ cho việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực, khu vực và sử dụng trong quá trình xây dựng và cập nhật chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành, vùng, địa phương. Trong thời gian qua, tình hình biến đổi khí hậu và môi trường đã biến đổi rất nhiều và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cập nhật thường xuyên thông qua bản Kịch bản Biến đổi khí hậu. Kịch bản lần này là đã sử dụng các công bố mới nhất của Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, kết quả cập nhật nhất của các mô hình khí hậu toàn cầu, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, số liệu mực nước biển đo đạc từ vệ tinh và số liệu địa hình, bổ sung 10 phương án mô hình toàn cầu và 6 mô hình khu vực. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải xuống chi tiết