Báo cáo tiềm năng Năng lượng gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam

Thông qua những tiết học địa lý, chắc hẳn chúng ta đều biết Việt Nam là nước nằm trong vùng gió mùa châu Á mạnh và ổn định, nhờ đó tiềm năng năng lượng gió ở nước ta được đánh giá là vô cùng dồi dào. Thông qua khảo sát của Ngân hàng Thế giới (World Bank), tuy Việt Nam là nước có tiềm năng gió trung bình so với các nước trên thế giới và trong khu vực nhưng lại có tổng tiềm năng điện gió ước tính đạt 513.160MW, lớn gấp 200 lần công suất của nhà máy thủy điện Sơn La và hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện Việt Nam năm 2020. 

Năng lượng tái tạo đã và đang được chứng minh là một trong những biện pháp phù hợp nhất để giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm và tiết kiệm nguồn nhiên liệu. Báo cáo tiềm năng năng lượng gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam cung cấp các thông tin về thực trạng nghiên cứu, phát triển công nghệ và khai thác năng lượng gió, sóng ngoài khơi trên thế giới và tại Việt Nam, những kết quả nghiên cứu bước đầu về phấn bố chi tiết tiềm năng năng lượng gió, sóng tại các vùng biển của Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải xuống chi tiết