euREka! Sáng kiến Năng lượng tái tạo

Khi thế giới đang trong nỗ lực hướng đến giảm phát thải khí nhà kính và đạt được phát thải ròng bằng 0, năng lượng sạch được coi là một trong những giải pháp hàng đầu trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.  Để tăng cường đưa năng lượng tái tạo vào trong cuộc sống, cần đẩy mạnh các sáng kiến ứng dụng năng lượng tái tạo  như sử dụng điện gió, điện mặt trời, thủy điện ☀🌊

Là một trong những ngành gây ra nhiều phát thải khí nhà kính, giao thông cần có những thay đổi và bước tiến mới để giảm phát thải bởi chỉ tính trong giai đoạn 2014 -2020, mỗi năm Việt Nam có tới trung bình 5,14 triệu xe máy và 255.000 ô tô con được đăng ký mới. Điều này đã góp phần dẫn đến tổng phát thải lên đến 33,2 triệu tấn, chiếm 19,3% phát thải từ lĩnh vực năng lượng. 

Do đó, phương tiện giao thông bằng điện trở thành một trong những giải pháp được ưu tiên hàng đầu với nhiều tiềm năng phát triển, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và sự tác động đến môi trường sống xung quanh. 

🚲 Thế nhưng như vậy đã đủ để xe điện có thể thay thế hoàn toàn các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai tại Việt Nam? Biện pháp nào có thể áp dụng để giải quyết các vấn đề của xe điện? 

Thanh niên chúng mình đã có một buổi chia sẻ nhỏ với những hướng dẫn từ nhóm Youth TOT năng lượng về vấn đề này. Vậy để tìm hiểu thêm về những sáng kiến năng lượng tái tạo có thể áp dụng trong tương lai, hãy cùng nghiên cứu những nội dung dưới đây mà những bạn trẻ TOT đã xây dựng dành riêng cho thanh niên chúng mình nhé. 

Đảm bảo bạn sẽ được “boost” 50 phần kiến thức với những tài liệu hướng dẫn thú vị của các bạn TOT chúng mình 🤭

 

 

euREka – Innovationhttps://docs.google.com/presentation/d/1T7d-lDa1VA4nvEmBbY0dbBKo2REhpCk3/edit?usp=sharing&ouid=110986957729224985643&rtpof=true&sd=true

euREka – Trình bày của khách mời: https://docs.google.com/presentation/d/1uv3Whh_-Jdd4FCTxiW0yV4DYT25E56Bl/edit?usp=sharing&ouid=110986957729224985643&rtpof=true&sd=true

 

UNDP Việt Nam

UNDP Việt Nam