Báo cáo đặc biệt “Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu”

Thanh niên dưới 25 tuổi tại Việt Nam hiện chiếm 23% dân số và là một lực lượng quan trọng trong việc thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội. Thanh niên là nguồn cung năng lượng cho sự sáng tạo và nhiệt huyết hành động, và là một trong những lực lượng quan trong nhất để giành chiến thắng trong cuộc đua với khí hậu. Chương trình phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) thực sự vinh dự khi xuất bản Báo cáo đặc biệt đầu tiên của Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu, báo cáo được viết hoàn toàn bởi một nhóm 20 đại diện thanh niên xuất sắc từ mọi miền đất nước. Mục đích của Báo cáo là nêu lên tiếng nói của người trẻ cũng như chia sẻ tầm nhìn chung của họ với các nhà hoạch định chính sách, để thanh niên có thể nhận được các hỗ trợ cần thiết và tăng cường sự đóng góp của thanh niên cho các hành động vì khí hậu. Báo cáo chỉ ra những thách thức cụ thể mà thanh niên phải đối mặt trong việc thực hiện hành động vì khí hậu, ví dụ như khả năng tiếp cận công nghệ và nguồn tài chính hạn chế, thiếu cơ hội hợp tác với các bên liên quan, đồng thời nêu bật hướng giải quyết cho những nút thắt này. Ngoài ra, báo cáo đưa ra một lộ trình hành động cụ thể hướng tới COP26 nhằm nâng cao năng lực và sự đóng góp cụ thể của thanh niên Việt Nam tại hội nghị này. Trong bản Báo cáo Đặc biệt, các đại diện thanh niên cũng cam kết tham gia thực hiện lộ trình này để từng bước thúc đẩy và dẫn dắt các hành động khí hậu của thanh niên từ năm 2021 đến năm 2025 tại Việt Nam.

Thông qua quá trình này, thanh niên cam kết đóng vai trò tích cực trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và đẩy mạnh các nỗ lực thích ứng tại Việt Nam. Thanh niên muốn được tham gia vào quá trình hoạch định chính sách khí hậu, và Báo cáo đặc biệt này chính là nỗ lực đầu tiên của họ trong việc đóng góp vào các nỗ lực chung của quốc gia và quốc tế.

Để đọc thêm về trại viết báo cáo đặc biệt cũng như chương trình Youth4Climate, vui lòng truy cập đường link – https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/presscenter/articles/national-writeshop–special-report-on–youth-for-climate-action-.html

UNDP Việt Nam

UNDP Việt Nam

Tải xuống chi tiết