Tham vấn Thanh niên Việt Nam hướng tới Stockholm+50 – Trái đất này là của chúng mình

Các bạn thanh niên thân mến, 

Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bạn dành cho ba buổi tham vấn thanh niên Việt Nam hướng tới Stockholm+50 – Trái đất này là của chúng mình 😍 Các chuyến tàu thanh niên đã cập bến thành công với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của các bạn thanh niên về những hành động và giải pháp cần thiết để hướng tới một tương lai khỏe mạnh và bền vững cho Việt Nam 🌳. Những đề xuất và sáng kiến của các bạn đều được ghi nhận và được sử dụng cho báo cáo thanh niên “Trái đất này là của chúng mình” 🎉🎉

📑 Nếu bạn chưa có cơ hội tham dự tham vấn lần này của chúng mình hay các bạn cần theo dõi lại những trao đổi của các bạn thanh niên thì đừng lo vì Youth4Climate đã ghi lại những buổi tham vấn này cho các bạn rồi đây. Mau mau click vào những đường link bên dưới và ghi lại những ý kiến thật “hay ho” nhé 🥰

💥 Tham vấn thanh niên miền Bắc:  https://drive.google.com/file/d/1eAEyE-YgNFQez2YOYBpsLyhsApWENt83/view?usp=sharing

💥 Tham vấn thanh niên miền Nam:  https://drive.google.com/file/d/165xE00jCT97_Vwh_rBYfJr4e6k5Vb2tn/view?usp=sharing

💥Tham vấn thanh niên miền Trung:  https://drive.google.com/file/d/1w1QJuXzWRAJu2H417g3JCZc47SBnKmCr/view?usp=sharing

Nhóm Youth4Climate - UNDP Việt Nam