Báo cáo nghiên cứu các kịch bản phát triển nguồn điện tại Việt Nam

Hiện tại chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng Quy hoạch điện VIII (QHĐ VIII). Đây là cơ hội để đièu chỉnh cơ cấu nguồn điện giúp giảm ô nhiễm không khí đồng thời đảm bảo một lộ trình phát triển năng lượng phù hợp với mục tiêu Thoả thuận Paris. Với mong muốn đóng góp vào việc xây dựng một cơ cấu nguồn điện giảm sự phụ thuộc vào than, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) phối hợp với Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và chuyên gia Nguyễn Quốc Khánh đã tiến hành nghiên cứu phân tích tiềm năng đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia, tiếp cận theo hướng chi phí thấp nhất đồng thời xem xét chi phí ngoại biên và phát thải các-bon.

Nghiên cứu chỉ ra rằng năm 2020 là năm đạt đỉnh của công suất điện than ở Việt Nam. Vì vậy, sau năm 2020, Việt Nam có khả năng không cần xây dựng thêm các nhà máy điện than mới mà vẫn đảm bảo được hệ thống năng lượng an toàn và khả thi về kinh tế. Cắt giảm 30.000 MW điện than, thay vào đó là ưu tiên sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu qủa và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo kết hợp với điện khí là hướng đi đúng đắn để đáp ứng nhu cầu năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh

Tải xuống chi tiết