Các giải pháp dựa vào thiên nhiên để thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực đô thị

Bộ sách Lý thuyết và Thực hành: Chuyển đổi Đô thị Bền vững này nhằm mục đích để khám phá các động lực, thách thức và đột phá khác nhau trong việc tăng tốc chuyển đổi bền vững ở các khu vực đô thị trên toàn cầu. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện, tầm nhìn, thử nghiệm và các tác nhân sáng tạo khác nhau và đa dạng khi có thành phố: từ đô thị đến thị trấn miền quê, từ các quận nội thành đến ngoại ô, từ phát triển để phát triển, từ đơn văn hóa đến đa dạng, và từ thứ bậc sang bình đẳng. Nhưng chúng tôi cũng chia sẻ những mẫu số chung trong quá trình chuyển đổi dựa trên sự đa dạng này. Động lực chuyển đổi bao gồm bối cảnh thay đổi, căng thẳng sinh thái và áp lực xã hội cũng như các thử nghiệm và đổi mới trong các ngách được thúc đẩy

Tập sách này tập hợp nhiều kiến thức về độ hiệu quả của các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Nadja Kabisch Horst Korn Jutta Stadler Aletta Bonn (biên soạn)

Tải xuống chi tiết