Hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn

Báo cáo của Quỹ Ellen MacArthur về hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn mời người đọc hình dung một nền kinh tế trong đó hàng hóa của ngày hôm nay là nguồn nhiên liệu của ngày mai, tạo thành một chu trình thúc đẩy sự thịnh vượng trong một thế giới tài nguyên hữu hạn. Sự thay đổi trong quan điểm này là quan trọng để giải quyết nhiều thách thức cơ bản của ngày nay. Các mô hình tiêu dùng tuyến tính truyền thống (‘mang đi làm lại’) đang đối đầu những hạn chế về sự sẵn có của các nguồn lực. Những thách thức về mặt tài nguyên kết hợp với nhu cầu gia tăng đến từ dân số ngày càng tăng và ngày càng giàu có trên thế giới. Do đó, chúng ta đang quan sát thấy việc sử dụng tài nguyên quá mức không bền vững, mức giá cao hơn và nhiều biến động hơn trên nhiều thị trường

Báo cáo của Quỹ Ellen MacArthur đưa ra một góc nhìn mới mẻ về con đường chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn ở quy mô toàn cầu. Đã đến lúc ‘chính thống hóa’ nền kinh tế tuân fhoanf như một lựa chọn đáng tin cậy, mạnh mẽ và lâu dài cho những thách thức về nguồn lực và tăng trưởng trong hiện tại và tương lai của chúng ta.
Báo cáo của Quỹ Ellen MacArthur về hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn mời người đọc hình dung một nền kinh tế trong đó hàng hóa của ngày hôm nay là nguồn nhiên liệu của ngày mai, tạo thành một chu trình thúc đẩy sự thịnh vượng trong một thế giới tài nguyên hữu hạn. Sự thay đổi trong quan điểm này là quan trọng để giải quyết nhiều thách thức cơ bản của ngày nay. Các mô hình tiêu dùng tuyến tính truyền thống (‘mang đi làm lại’) đang đối đầu những hạn chế về sự sẵn có của các nguồn lực. Những thách thức về mặt tài nguyên kết hợp với nhu cầu gia tăng đến từ dân số ngày càng tăng và ngày càng giàu có trên thế giới. Do đó, chúng ta đang quan sát thấy việc sử dụng tài nguyên quá mức không bền vững, mức giá cao hơn và nhiều biến động hơn trên nhiều thị trường

Để tìm hiểu thêm về khái niệm kinh tế tuần hoàn, vui lòng truy cập trang web của quỹ Ellen MacArthur tại đây – https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
Báo cáo của Quỹ Ellen MacArthur đưa ra một góc nhìn mới mẻ về con đường chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn ở quy mô toàn cầu. Đã đến lúc ‘chính thống hóa’ nền kinh tế tuân fhoanf như một lựa chọn đáng tin cậy, mạnh mẽ và lâu dài cho những thách thức về nguồn lực và tăng trưởng trong hiện tại và tương lai của chúng ta.

Ellen MacArthur

Tải xuống chi tiết