YOUTH TOT_Có nên phụ thuộc vào Nhiên liệu hóa thạch?

Trong 30 giây, bạn hãy thử kể tên những ứng dụng của than, dầu và khí tự nhiên đối với cuộc sống của con người. 

1,2,3…bùm 

Rất tiếc phải ngắt dòng suy nghĩ của bạn nhưng có lẽ 30 giây này không đủ để kể hết được những ứng dụng mà chúng ta đang phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch. Từ hệ thống điện, giao thông vận tải, khí đốt hay sản xuất công nghiệp, mỹ phẩm,…vv. Con người chúng ta đang sử dụng rất nhiều những ứng dụng từ nhiên liệu hóa thạch mà đôi khi chúng ta cũng không tưởng tượng ra. 

Thế nhưng, nhiên liệu hóa thạch có phải là giải pháp tối ưu của chúng mình? 

Tuy đa dạng ứng dụng là thế nhưng việc đốt cháy và sử dụng nhiên liệu hóa thạch lại gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự nóng lên toàn cầu của trái đất và gây ra những tác động của biến đổi khí hậu. Nếu không có sự chuyển dịch năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch, lượng phát thải C02 sẽ tăng gấp 2/3 chỉ trong vòng 20 năm tới, và chúng ta, những chủ nhân của tương lai sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mà nó mang lại. 

Càng chịu nhiều phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chúng mình sẽ đánh đổi đi sự trong lành, xanh sạch của trái đất và chính tương lai của chúng ta. Do đó, việc thay đổi nhận thức và hành động để tiến tới chuyển dịch năng lượng là giải pháp hàng đầu để có thể từ từ loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong cuộc sống của chúng mình. Và nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, thì hãy bổ sung thêm kiến thức về nhiên liệu hóa thạch bằng việc theo dõi video dưới đây để có thể hiểu rõ hơn về loại nhiên liệu này và cách chúng mình có thể giảm dần ảnh hưởng của nó trong cuộc sống 🧐

 

 


💥 Video về Nhiên liệu hóa thạch là video thứ 3 nằm trong chuỗi 4 video về năng lượng được chia sẻ miễn phí trên Cổng thông tin về biến đổi khí hậu dành cho thanh niên Việt Nam. Video được thực hiện bởi Nhóm Thanh niên Xanh vì Năng lượng Youth Energy TOT (Train the Trainers).

UNDP Việt Nam

UNDP Việt Nam