Báo cáo Đặc biệt về Biến đổi Khí hậu và Đất đai (SRCCL)

Báo cáo Đặc biệt về Biến đổi Khí hậu và Đất đai (SRCCL) của IPCC nói về các vấn đề biến đổi khí hậu, sa mạc hóa, suy thoái đất, quản lý đất bền vững, an ninh lương thực và sự chuyển hoá khí nhà kính giữa các hệ sinh thái trên cạn. Nó cũng đánh giá các lựa chọn để những nhà hoạch định chính sách có thể cân nhắc trên nhiều quy mô. Báo cáo này là có tính chất liên ngành và tập hợp một số lượng chưa từng có các chuyên gia từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Chuyên môn của họ bao gồm từ hệ thống nông nghiệp và sinh kế nông thôn đến dinh dưỡng và lâm nghiệp.

Báo cáo SRCCL nên được cân nhắc cùng với các báo cáo IPCC khác, bao gồm Báo cáo Đặc biệt về Sự nóng lên Toàn cầu 1,5 ° C, Báo cáo Đặc biệt về đại dương và băng quyển trong bối cảnh biến đổi khí hậu (SROCC), và các báo cáo liên quan từ các Cơ quan Liên hợp quốc khác.

Để tìm hiểu thêm về báo cáo SRCCL, vui lòng truy cập đường link này – https://www.ipcc.ch/srccl/

Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

Tải xuống chi tiết