Báo cáo đặc biệt về đại dương và băng quyển trong bối cảnh BĐKH

Báo cáo đặc biệt về đại dương và băng quyển trong bối cảnh BĐKH (SROCC) đánh giá những thay đổi được quan sát và dự kiến đối vớI đại dương và thuỷ quyển cùng các tác động và rủi ro liên quan của chúng, tập trung vào khả năng phục hồi, các phương án ứng phó với quản lý rủi ro và các biện pháp thích ứng, xem xét cả tiềm năng và hạn chế của chúng. SROCC tập hợp kiến thức về vật lý và sinh hóa những thay đổi, tác động qua lại với những thay đổi của hệ sinh thái và những tác động đối với cộng đồng con người.

Lần đầu tiên, IPCC đưa ra một báo cáo chuyên sâu về các ngóc ngách xa xôi nhất của Trái Đất – từ những ngọn núi cao nhất và các vùng cực xa xôi đến các đại dương sâu nhất. Báo cáo cho thấy ngay cả và đặc biệt là ở những nơi này, sự thay đổi khí hậu do con người gây ra càng trở nên rõ rệt. Những thay đổi này cho thấy đại dương và thuỷ quyển của thế giới đã ‘tiếp thêm sức nóng’ cho biến đổi khí hậu trong nhiều thập kỷ. Hậu quả đối với thiên nhiên và nhân loại là sâu rộng và nghiêm trọng. Báo cáo này nhấn mạnh tính cấp thiết của hành động kịp thời, đầy tham vọng, có phối hợp và lâu dài.

Để tìm hiểu thêm về báo cáo SRCCL, vui lòng truy cập đường link này – https://www.ipcc.ch/srocc/

Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

Tải xuống chi tiết