Báo cáo Đánh gía lần thứ 5 – Báo cáo tóm tắt

Báo cáo đánh giá lần thứ 5 (AR5) của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) là bản báo cáo thứ 5 về biến đổi khí hậu toàn cầu. Bản báo cáo lần thứ 5 được hoàn thiện và công bố vào năm 2014. Như những báo cáo trước đó, nội dung của bản báo cáo được thực hiện qua một quá trình có sự tham gia của những chuyên gia liên quan đến biến đổi khí hậu từ tất cả các lĩnh vực có liên quan và những người sẽ sử dụng báo cáo này, đặc biệt là những người đại hiện trong các chính phủ.

Báo cáo bao gồm đóng góp của ba nhóm công tác khác nhau: Nhóm công tác 1 tập trung đánh giá Cơ sở khoa học, Vật lý của BĐKH; Nhóm công tác 2 tập trung đánh giá ảnh hưởng của BĐKH ở cấp độ toàn cầu (Phần A) và theo khu vực (phần B); Nhóm công tác 3 tập trung đánh giá các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Để tìm hiểu thêm về Báo cáo đánh giá lần thứ 5 và IPCC, vui lòng truy cập đường link – https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/

Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

Tải xuống chi tiết