Thư viện

Chào mừng đến với Thư viện của Cổng thông tin, nơi các bạn có thể hiểu tường tận ngọn ngành về các chủ đề liên quan đến bến đổi khí hậu thông qua những báo cáo và bài báo khoa học, những bản tin thời sự cập nhật và những chuyển gia đầu ngành. Chúng tôi cũng cung cấp đường link đến một số trang web khoá học khác để bạn có thể khám phá sâu hơn về một vài chủ đề cụ thể